Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGW-CC-SC

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGW-CC-SC

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 277

Liên hệ
 

Model No. Dimensions of Assembly (mm) Dimensions of Block (mm) Dimensions of Rail (mm)
H H1 N W B B1 C L1 L G M T T1 H2 H3 WR HR D h d P E
EGW 15SC
24
5
18.5
52
41
5.5
23.1
40.1
5.7
M5
5
7
5.5
6
15
12.5
6
4.5
3.5
60
20
EGW 15CC
24
5
18.5
52
41
5.5
26
39.8
56.8
5.7
M5
5
7
5.5
6
15
12.5
6
4.5
3.5
60
20
EGW 20SC
28
6
19.5
59
49
5
29
50
12
M6
7
9
6
6
20
15.5
9.5
8.5
6
60
20
EGW 20CC
28
6
19.5
59
49
5
32
48.1
69.1
12
M6
7
9
6
6
20
15.5
9.5
8.5
6
60
20
EGW 25SC
33
7
25
73
60
6.5
35.5
59.1
12
M8
7.5
10
8
8
23
18
11
9
7
60
20
EGW 25CC
33
7
25
73
60
6.5
35
59
82.6
12
M8
7.5
10
8
8
23
18
11
9
7
60
20
EGW 30SC
42
10
31
90
72
9
41.5
69.5
12
M10
7
10
8
9
28
23
11
9
7
80
20
EGW 30CC
42
10
31
90
72
9
40
70.1
98.1
12
M10
7
10
8
9
28
23
11
9
7
80
20


Model No. Mounting Bolt for Rail (mm) Basic Dynamic Load Rating
C (kN)
Basic Static Load Rating
Co (kN)
Static Rated Moment Weight
Mr
(kN-m)
Mp
(kN-m)
My
(kN-m)
Block (kg) Rail
(kg/m)
EGW 15SC M3 X 16 5.35 9.40 0.08 0.04 0.04 0.12 1.25
EGW 15CC M3 X 16 7.83 16.19 0.13 0.10 0.10 0.21 1.25
EGW 20SC M5 X 16 7.23 12.74 0.13 0.06 0.06 0.19 2.08
EGW 20CC M5 X 16 10.31 21.13 0.22 0.16 0.16 0.32 2.08
EGW 25SC M6 X 20 11.40 19.50 0.23 0.12 0.12 0.35 2.67
EGW 25CC M6 X 20 16.27 32.40 0.38 0.32 0.32 0.59 2.67
EGW 30SC M6 X 25 16.42 28.10 0.40 0.21 0.21 0.62 4.35
EGW 30CC M6 X 25 23.70 47.46 0.68 0.55 0.55 1.04 4.35
Note: 1kg f= 9.81 N

Lien-he

Sản phẩm cùng loại

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN- Mã WEW-CC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã WEH-CA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã HGW-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWN – Con Trượt HIWIN – Mã HGH-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGH-CA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt Bi HIWIN – Mã MGW

Giá bán : Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0936.096.236

Mail :cokhicongnghehanoi@gmail.com
Video