Thanh Ray Trượt Bi THK – Con Trượt THK – Mã HSR-B

Thanh Ray Trượt Bi THK – Con Trượt THK – Mã HSR-B

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 185

Liên hệ

Type

Load capacity, kN

Max static torque, kNm

Weight

C (dyn)

C(stat)

MA

MB

MC

Carriage (kg)

Rail kg / m

1 carriage

2 carriages

1 carriage

2 carriages

1 carriage

HSR 15B

8.33

13.5

0.0805

0.457

0.0805

0.457

0.0844

0.2

1.5

HSR 15BM

HSR 20LB

13.8

23.8

0.19

1.04

0.19

1.04

0.201

0.35

2.3

HSR 20LBM

HSR 20LB

21.3

31.8

0.323

1.66

0.323

1.66

0.27

0.47

HSR 20LBM

HSR 25B

19.9

34.4

0.307

1.71

0.307

1.71

0.344

0.59

3.3

HSR 25BM

HSR 25LB

27.2

45.9

0.529

2.74

0.529

2.74

0.459

0.75

HSR 25LBM

HSR 30B

28

46.8

0.524

2.7

0.524

2.7

0.562

1.1

4.8

HSR 30BM

HSR 30BA

37.3

62.5

0.889

4.37

0.889

4.37

0.751

1.3

HSR 30LBM

HSR 35B

37.3

61.1

0.782

3.93

0.782

3.93

0.905

1.6

6.6

HSR 35BM

HSR 35LB

50.2

81.5

1.32

6.35

1.32

6.35

1.2

2

HSR 35LBM

HSR 45B

60

95.6

1.42

7.92

1.42

7.92

1.83

2.8

11

HSR 45LB

80.4

127

2.44

12.6

2.44

12.6

2.43

3.3

HSR 55B

88.5

137

2.45

13.2

2.45

13.2

3.2

4.5

15.1

HSR 55LB

119

183

4.22

21.3

4.22

21.3

4.28

5.7

HSR 65B

141

215

4.8

23.5

4.8

23.5

5.82

8.5

22.5

HSR 65LB

192

286

8.72

40.5

8.72

40.5

7.7

10.7

HSR 85B

210

310

8.31

45.6

8.31

45.6

11

17

35.2

HSR 85LB

282

412

14.2

72.5

14.2

72.5

14.7

23

Dimensions

Type

External dimensions

Carriage

Rail

M

W

L

B

C

H

L1

T

K

N

E

W1
+/- 0.05

W

M

F

d1 X d2 X h

HSR 15B

24

47

56.6

38

30

4.5

38.8

7

19.3

4.3

5.5

15

16

15

60

4.5*7.5*5.3

HSR 15BM

HSR 20LB

30

63

74

52

40

6

50.8

9.5

26

5

12

20

21.5

18

60

6*9.5*8.5

HSR 20LBM

HSR 20LB

30

63

90

52

40

6

66.8

9.5

26

5

12

20

21.5

18

60

6*9.5*8.5

HSR 20LBM

HSR 25B

36

70

83.1

57

45

7

59.5

11

30.5

6

12

23

23.5

22

60

7*11*9

HSR 25BM

HSR 25LB

36

70

102.2

57

45

7

78.6

11

30.5

6

12

23

23.5

22

60

7*11*9

HSR 25LBM

HSR 30B

42

90

98

72

52

9

70.4

9

35

7

12

28

31

26

80

9*14*12

HSR 30BM

HSR 30BA

42

90

120.6

72

52

9

93

9

35

7

12

28

31

26

80

9*14*12

HSR 30LBM

HSR 35B

48

100

109.4

82

62

9

80.4

12

40.5

8

12

34

33

29

80

9*14*12

HSR 35BM

HSR 35LB

48

100

134.8

82

62

9

105.8

12

40.5

8

12

34

33

29

80

9*14*12

HSR 35LBM

HSR 45B

60

120

139

100

80

11

98

13

50

10

16

45

37.5

38

105

14*20*17

HSR 45LB

170.8

129.8

HSR 55B

70

140

163

116

95

14

118

13.5

57

11

16

53

43.5

44

120

16*23*20

HSR 55LB

201.1

156.1

HSR 65B

90

170

186

142

110

16

147

21.5

76

19

16

63

53.5

53

150

18*26*22

HSR 65LB

245.5

206.5

HSR 85B

110

215

245.6

185

140

18

178.6

28

94

23

16

85

65

65

180

24*35*28

HSR 85LB

303

236

Lien-he 

Sản phẩm cùng loại

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN- Mã WEW-CC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã WEH-CA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã HGW-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWN – Con Trượt HIWIN – Mã HGH-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGW-CC-SC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGH-CA

Giá bán : Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0936.096.236

Mail :cokhicongnghehanoi@gmail.com
Video