Thanh Ray Trượt Bi THK – Con Trượt THK – Mã HSR-RM

Thanh Ray Trượt Bi THK – Con Trượt THK – Mã HSR-RM

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 236

Liên hệ

Type

Load capacity, kN

Max static torque, kNm

Weight

C (dyn)

C(stat)

MA

MB

MC

Carriage (kg)

Rail kg / m

1 carriage

2 carriages

1 carriage

2 carriages

1 carriage

HSR 15B

8.33

13.5

0.0805

0.457

0.0805

0.457

0.0844

0.18

1.5

HSR 15RM

HSR 20R

13.8

23.8

0.19

1.04

0.19

1.04

0.201

0.25

2.3

HSR 20RM

HSR 20LR

21.3

31.8

0.323

1.66

0.323

1.66

0.27

0.35

HSR 20LRM

HSR 25A

19.9

34.4

0.307

1.71

0.307

1.71

0.344

0.54

3.3

HSR 25RM

HSR 25LR

27.2

45.9

0.529

2.74

0.529

2.74

0.459

0.67

HSR 25LRM

HSR 30R

28

46.8

0.524

2.7

0.524

2.7

0.562

0.9

4.8

HSR 30RM

HSR 30LR

37.3

62.5

0.889

4.37

0.889

4.37

0.751

1.1

HSR 30LRM

HSR 35R

37.3

61.1

0.782

3.93

0.782

3.93

0.905

1.5

6.6

HSR 35RM

HSR 35LR

50.2

81.5

1.32

6.35

1.32

6.35

1.2

2

HSR 35LRM

HSR 45R

60

95.6

1.42

7.92

1.42

7.92

1.83

2.6

11

HSR 45LR

80.4

127

2.44

12.6

2.44

12.6

2.43

3.1

HSR 55R

88.5

137

2.45

13.2

2.45

13.2

3.2

4.3

15.1

HSR 55LR

119

183

4.22

21.3

4.22

21.3

4.28

5.4

HSR 65R

141

215

4.8

23.5

4.8

23.5

5.82

7.3

22.5

HSR 65LR

192

286

8.72

40.5

8.72

40.5

7.7

9.3

HSR 85R

210

310

8.31

45.6

8.31

45.6

11

13

35.2

HSR 85LR

282

412

14.2

72.5

14.2

72.5

14.7

16

Dimensions

Type

External dimensions

Carriage

Rail

M

W

L

B

C

Sxl

L1

T

K

N

E

W1
+/- 0.05

W

M

F

d1 X d2 X h

HSR 15R

28

34

56.6

26

26

M4

38.8

6

23.3

8.3

5.5

15

9.5

15

60

4.5*7.5*5.3

HSR 15RM

HSR 20R

30

44

74

32

36

M5

50.8

8

26

5

12

20

12

18

60

6*9.5*8.5

HSR 20RM

HSR 20LR

30

44

90

32

50

M5

66.8

8

26

5

12

20

12

18

60

6*9.5*8.5

HSR 20LRM

HSR 25A

40

48

83.1

35

35

M6

59.5

9

34.5

10

12

23

12.5

22

60

7*11*9

HSR 25RM

HSR 25LR

40

48

102.2

35

50

M6

78.6

9

34.5

10

12

23

12.5

22

60

7*11*9

HSR 25LRM

HSR 30R

45

60

98

40

40

M6

70.4

9

38

10

12

28

16

26

80

9*14*12

HSR 30RM

HSR 30LR

45

60

120.6

40

60

M8

93

9

38

10

12

28

16

26

80

9*14*12

HSR 30LRM

HSR 35R

55

70

109.4

50

50

M8

80.4

11.7

47.5

15

12

34

18

29

80

9*14*12

HSR 35RM

HSR 35LR

55

70

134.8

50

72

M8

105.8

11.7

47.5

15

12

34

18

29

80

9*14*12

HSR 35LRM

HSR 45R

70

86

139

60

60

M10

98

15

60

20

16

45

20.5

38

105

14*20*17

HSR 45LR

170.8

80

129.8

HSR 55R

80

100

163

75

75

M12

118

20.5

67

21

16

53

23.5

44

120

16*23*20

HSR 55LR

201.1

95

156.1

HSR 65R

90

126

186

76

70

M16

147

23

76

19

16

63

31.5

53

150

18*26*22

HSR 65LR

245.5

120

206.5

HSR 85R

110

156

245.6

100

80

M18

178.6

29

94

23

16

85

35.5

65

180

24*35*28

HSR 85LR

303

140

236

HSR – R Grade Ct

 

Technical data

Type

Load capacity, kN

Max static torque, kNm

Weight

C (dyn)

C(stat)

MA

MB

MC

Carriage (kg)

Rail kg / m

1 carriage

2 carriages

1 carriage

2 carriages

1 carriage

HSR 15R (Ct)

8.33

13.5

0.0805

0.457

0.0805

0.457

0.0844

0.18

1.5

HSR 20R (Ct)

13.8

23.8

0.19

1.04

0.19

1.04

0.201

0.25

2.3

HSR 25R (Ct)

19.9

34.4

0.307

1.71

0.307

1.71

0.344

0.54

3.3

HSR 30R (Ct)

28

46.8

0.524

2.7

0.524

2.7

0.562

0.9

4.8

HSR 35R (Ct)

37.3

61.1

0.782

3.93

0.782

3.93

0.905

1.5

6.6

Dimensions

 

Type

External dimensions

Carriage

Rail

M

W

L

B

C

Sxl

L1

T

K

N

E

W1
+/- 0.05

W

M

F

d1 X d2 X h

HSR 15R (Ct)

28

34

56.6

26

26

M4

38.8

6

23.3

8.3

5.5

15

9.5

15

60

4.5*7.5*5.3

HSR 20R (Ct)

30

44

74

32

36

M5

50.8

8

26

5

12

20

12

18

60

6*9.5*8.5

HSR 25R (Ct)

40

48

83.1

35

35

M6

59.5

9

34.5

10

12

23

12.5

22

60

7*11*9

HSR 30R (Ct)

45

60

98

40

40

M8

70.4

9

38

10

12

28

16

26

80

9*14*12

HSR 35R (Ct)

55

70

109.4

50

50

M8

80.4

11.7

47.5

15

12

34

18

29

80

9*14*12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien-he

Sản phẩm cùng loại

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN- Mã WEW-CC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã WEH-CA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã HGW-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWN – Con Trượt HIWIN – Mã HGH-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGW-CC-SC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGH-CA

Giá bán : Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0936.096.236

Mail :cokhicongnghehanoi@gmail.com
Video