Thanh Ray Trượt Bi THK – Con Trượt THK – Mã SSR-XVY

Thanh Ray Trượt Bi THK – Con Trượt THK – Mã SSR-XVY

Mã sản phẩm :

Lượt xem : 203

Liên hệ

Technical data

Type

Load capacity kN

Max. Static Torque kNm

Weight

 

C (dyn)

C(stat)

MA

MB

MC

Carriage (kg)

Rail kg / m

 

1 carriage

2 carriages

1 carriage

2 carriages

1 carriage

SSR 15XVY

9.1

9.7

0.0303

0.192

0.0189

0.122

0.0562

0.08

1.2

 

SSR 20XV

13.4

14.4

0.0523

0.336

0.326

0.213

0.111

0.14

2.1

 

SSR 25XVY

21.7

22.5

0.104

0.661

0.0652

0.419

0.204

0.23

2.7

 

Dimensions

Type

External dimension

Carriage

Rail

Height
M

Width
W

Length
L

Lien-he

Sản phẩm cùng loại

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN- Mã WEW-CC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã WEH-CA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã HGW-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWN – Con Trượt HIWIN – Mã HGH-CA-HA

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGW-CC-SC

Giá bán : Liên hệ

Thanh Ray Trượt Bi HIWIN – Con Trượt HIWIN – Mã EGH-CA

Giá bán : Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0936.096.236

Mail :cokhicongnghehanoi@gmail.com
Video